Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie wyższych studiów (licencjackich lub magi­ster­skich) w zakresie dowolnej specjalności. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych zajęć i kursów specjalistycznych (na podstawie aktyw­ne­go w nich uczestnictwa, spełnienia warunków wyznaczonych dla każdego kursu i uzy­ska­nia pozytywnej oceny prowadzących) oraz przedstawienie pracy dyplomowej.
 
 

Tryb rekrutacji

Wymagane dokumenty

  • Rekrutacja odbywa sie przez formularz elektroniczny, dostępny w systmie IRK.
 
 

Termin składania dokumentów

od 15.06.2021 do 30.09.2021
 

Decyzja o przyjęciu na studia

Po spełnieniu warunków formalnych decyduje kolejność zgłoszeń w ramach limitu miejsc (22 osoby). Po zakończeniu rekrutacji sekretariat będzie kontaktował się z kandydatami telefonicznie.

 

Opłaty za studia

Edytorstwo – Redakcja tekstu: 4200 zł
Szczegóły dotyczące terminów i formy płatności są dostępne w sekretariacie.

 

 

 

złożenie dokumentów

decyzja o przyjęciu na studia

opłacenie czesnego

rozpoczęcie roku akademickiego


 
 

Zarządzenia