Obrony 2018

W dniu 23 czerwca 2018 roku z sukcesem zakończyli swoją edukację słuchacze studiów podyplomowych Edytorstwo  redakcja tekstu.

 

Wystawa 2018

23 czerwca 2018 odbył się wernisaż wystawy prac wykonanych przez słuchaczy studiów podyplomowych Edytorstwo – redakcja tekstu wykonanych na zajęciach z Grafiki ksiażki i Projektowania publikacji. Inicjatorem wystawy był dr Tomasz Wełna a organizacyjnie wsparły i objęły patronatem prof. Ewa Skorupa  –  kierownik studiów i prof. Renata Przybylska  –  dziekan Wydziału.

Na wernisaż wystawy przybyli studenci oraz wykładowcy Studium. Zapraszamy do oglądania prac studentów.

Obrony 2017

W dniu 24 czerwca 2017 roku z sukcesem zakończyli swoją edukację słuchacze studiów podyplomowych Edytorstwo  redakcja tekstu.

 

Wystawa prac słuchaczy studiów podyplomowych 2017

24 czerwca 2017 odbył się wernisaż wystawy prac wykonanych przez słuchaczy studiów podyplomowych Edytorstwo – redakcja tekstu wykonanych na zajęciach z Grafiki ksiażki i Projektowania publikacji. Inicjatorem wystawy był dr Tomasz Wełna a organizacyjnie wsparły i objęły patronatem prof. Ewa Skorupa  –  kierownik studiów i prof. Renata Przybylska  –  dziekan Wydziału.

Na wernisaż wystawy przybyli studenci oraz wykładowcy Studium. Zapraszamy do oglądania prac studentów.

Obrony 2016

W dniu 25 czerwca 2016 roku z sukcesem zakończyli swoją edukację słuchacze studiów podyplomowych Edytorstwo  redakcja tekstu.

 

Obrony 2015

W dniach 20 czerwca i 9 lipca 2015 z sukcesem zakończyli swoją edukację słuchacze studiów podyplomowych Edytorstwo  redakcja tekstu. Na 29 osób studiujących 28 studentów obroniło w terminie swoje prace dyplomowe.

 

Obrony 2014

Pierwszy rocznik 2013/14  nowej edycji studiów: Edytorstwo – redakcja tekstu dnia 21 czerwca zakończył z sukcesem swoją edukację na Wydziale Polonistyki UJ. Osiemnaście na dwadzieścia osób – entuzjastycznie nastawionych do zdobywania nowych umiejętności zawodowych – obroniło w terminie swoje prace dyplomowe, które wymagały od nich po­dej­mo­wa­nia trudnych decyzji edytorskich, rzetelności, cierpliwości, a nawet detek­ty­wis­ty­czne­go zacięcia. Słuchacze przygotowywali edycję wybranych Kronik Bolesława Prusa. Dzięki temu doświadczeniu będą w stanie zmierzyć się w przyszłości z literackimi i publicystycznymi tekstami o dużym stopniu złożoności.