Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć semestr letni – Redakcja tekstu

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do pobrania harmonogramu zajęć na semestr letni roku akademickiego 2019/20.

Data opublikowania: 14.12.2019
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska

Inne serwisy

Katedra Edytorstwa UJ – zaplecze kadrowe studiów i jednostka odpo­wie­dzial­na.

Wydział Polonistyki UJ – macierzysty wydział studiów.

Kształcenie po­dy­plo­mo­we UJ – ser­wis zbie­ra­ją­cy in­for­ma­cje przy­dat­ne dla stu­den­tów po­dy­plo­mo­wych.