Podyplomowe Studia Edytorskie są to roczne specjalistyczne studia dostosowane do wymagań aktualnego rynku pracy w wy­daw­­nictwach. Studia trwają dwa semestry (210 godzin), odby­­wa­ją się w sy­ste­mie niestacjonarnym (soboty i nie­dzie­le co dwa tygodnie) i są płatne. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na studia specjalizacji Edytorstwo – Redakcja tekstu.

Więcej o programie studiów 

 

Atuty Podyplomowych Studiów Edytorskich

  • zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z branży wydawniczej
  • obok zajęć teoretycznych prowadzone są zajęcia warsztatowe
  • po studiach istnieje możliwość nawiązania współpracy z wy­kła­dow­ca­mi prowadzącymi własne firmy w branży wydawniczej
  • zapewniony jest żywy kontakt ze środowiskiem wydawców
  • słuchacz uzyska dyplom ukończenia studiów podyplomowych na najlepszej uczelni w Polsce 

Aktualności

Obrony 2014